Alka Oak's E-book shoppy🚩
Search

Cart

More Detailsस्टिव्हेन्सन यांचा दुसरा सिद्धांत असा की जाणीव नष्ट झाल्यानंतर झालेल्या जखमांच्या खुणा 

त्या व्यक्तीच्या पुनर्जन्मातील शरीरात निर्माण होत नाहीत. 

Tatkon Stn

Savitri


असे का होते ते संबंधित व्यक्तींचे आत्म तत्व जाणे, असे म्हणण्यावाचून गत्यंतर नाही, कारण हे त्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य आहे.

More in category

Find us hereShopdropdown button


Visit our store

A4 /404 Ganga Hamlet Soc, Vimannagar, Pune. India. 411014., Pune , Maharashtra, 411014