More Details

 प्रकरण १ अंनिस वाल्यांचा खरा चेहरा....

गावातील मराठी शाळेतील इयत्ता तिसरीत शिकत असलेल्या मुलींच्या डोळ्यातून आपोआप खड़े निघत असल्याचे व नेत्रतज्ज्ञ व इतर अधिकारी व्यक्तींनी हा प्रकार प्रत्यक्ष तेथे जाऊन पाहून खरा असल्याची खात्री करून घेतल्याचे व त्यांना हा प्रकार मती गुंग करणारा वाटला असल्याचे पुढे त्या बातमीत म्हटले होते. या संबंधीची खरी परिस्थिती समजावून घेण्यासाठी मी ही घटना घडून गेल्यानंतर, म्हणजे हा प्रकार पूर्ण थांबल्यानंतर व या प्रकाराने उठलेले वादळ शमल्यानंतर - १८ एप्रिल रोजी तेथे गेलो व संबंधितांच्या मुलाखती घेऊन सत्य परिस्थतीचा - शोध घेतला. मला आढळून आलेली पुढील माहिती संबंधितांच्या मुलाखतीवर आधारलेली आहे.

More in category