भाग ४अरेबिक फारसी कोरीवकाम ताजवर प्रकाश (103)
९. ताजमहाल वास्तूवर नवा प्रकाश
0
Details

कोरून लिहिलेल्या पट्टीवर कारागिरांनी आपली नावे त्यात लिहिली आहेत? एबा कोच यांनी अरबी व फारसी भाषेत अत्युच्च दर्जाच्या लेखन शैलीच्या कारागिरांची नावे त्यांनी नोंदलेली आहेत असे आवर्जून लिहिले आहे. हे ले ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs