भाग ३ गोशाळा बावडी, श्रीदरवाजा ताजवर (102)
९. ताजमहाल वास्तूवर नवा प्रकाश
0
Details

कै. ओकांच्या लेखनातून ताजमहालाच्या वास्तूतील काही भागावर भाष्य केले आहे. त्यातील खालील वास्तूंवर विचार मांडले होते. ६.गौशाळा- या वास्तुचे अस्तित्व असे दाखवत नाही का कि गोपालनातून त्या वास्तूशी निगडित ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs