गड आला पण नरवीर गेला शालेय (E Book 98)
१०. शिवाजी महाराजांच्या लढाया
0
Details

यशवंती घोरपडी बद्दल ऐकतो त्याचे काय? घोरपड जास्तीत जास्त लांबी पाच फुटापर्यंत असते. तिचे वजन शंभर किलोपर्यंत असते. घोरपडीचे डोके धडाला एका मणक्याने जोडलेले असते. तिच्या शरीरावर बाह्यत्वचा कठिण व जाड अ ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs