भाग ६ कोरगाव भीमाची लढाई १ जाने १८१८ (E Book 67)
११. पेशवेकालीन लढाया
0
Details

कोरेगावचा लढाई आजकाल चर्चेचा विषय आहे. जयस्तंभातील मजकुरावरून त्या लढाईत कोण मारले गेले. जखमी झाले? महार प्रायव्हेट्स होते म्हणजे नक्की काय? ते समजायाला मदत होते.

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs