भाग ५ हजारोंच्या सेनेचे संचलन कसे असे? (E Book 66)
११. पेशवेकालीन लढाया
0
Details

शिंद्यांच्या एका छावणीचे चित्र उपलब्ध आहे त्या अनुषंगाने सेनेच्या तळावरील बाजाराची, सैन्याच्या छावण्याचे व्यवस्थापन कसे केले जात असे, शस्त्रांची, धान्य, जेवणाचे भटारखाने, जनावरांची देखभाल, रसद, पाण ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs