मला लाभलेल्या प्रकाशकांच्या आठवणी (E Book 78)
३. नाडी ग्रंथ मराठी ई पुस्तके, प्रेझेंटेशन
0
Details

विविध प्रकाशकांच्या रडकथा व लेखकांची व्यथा वाचून मी खरोखर सुदैवी असे म्हणायला हवे. कारण मला भेटलेले प्रकाशक व वितरक खरोखर सचोटीची वागणून देणारे मिळाले आहेत.

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs