ADD
Go to Cart
परकाया प्रवेश - उत्तरा हुुद्दार (E Book 73)
0
Product Description

शारदेचा उत्तरेत परकाया प्रवेश झालेला असला तरी तो उत्तरेच्या रूपातील शारदेच्याच पुनर्जन्म झालेल्या शरीरातील ‘परकायाप्रवेश’ आहे. येथे ‘परकाया’ म्हणजे आपलेच पण पुनर्जन्मातील ‘दुसरे शरीर’ समजावे लागते. ‘द ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs