बेगम सुमरू यांचे शाही पर्यटन (E Book 70)
११. पेशवेकालीन लढाया
0
Details

३. हत्तीवरून शोभायात्रेची मिरवणूक किंवा संचलन. विदेशी सैन्य पथकांचा रेखीवपणा, उंट, विविध प्रकारचे सुशोभित घोडे, रंगित ध्वज, तोफखाना पथके, घोषवाद्यांचे ताफे, पर्यटनाला लागणारे तंबू, मेणे, पालख्या, पाण् ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs