भाग ७ गोपाळाची अष्टी मेंढापुरची लढाई (E Book 68)
११. पेशवेकालीन लढाया
0
Details

अष्टी, अष्टा, अष्टे ही गावांची नावे अनेक भागात असल्याने चकवणारी आहेत. कै. शि. म. परांजपे यांनी ‘गोपाळाची अष्टी’ असे नामोल्लेख केला असला तरी लढाईच्या संदर्भात ते ‘अष्ट्याची’ लढाई म्हणतात. त्या गावाचे न ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs