उंबर खिंडीतील नाट्य भाग १ (45 स्लाईड्स) (E Book 57)
१०. शिवाजी महाराजांच्या लढाया
0
Details

करतबखाना कळायच्या आत त्याच्या फौजांवर अचानक हल्ला झाला. शरणागत व्हावे लागले. महाराजांनी शस्त्रे , धान्य , जनावरांची वाटणी कशी केली. शरणागतांना कशी वागणूक दिली यावर प्रकाश टाकला आहे. कौटिल्यांच्या अर् ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs