Alka Oak's E-book shoppy🚩
Search

Cart

More Details

गोष्ट हवाईदलातील

असे अनेक प्रसंग  येतात कि तेंव्हा काय करावे सुचत नाही. धीर धरून त्यातून मार्ग काढला तर अपेक्षित परिणाम होतो. माझ्याबत असे अनेकदा घडले...

स्क्वाड्रन लीडर ओक, 

त्या दिवशी तू घरी आला नसतास तर कदाचित मी तुला आज दिसलो नसतो. 

तुझ्या सारख्यांनी मान अपमानाचा राग न धरता सांगितलेस संघटना वाईट नसते त्यातील लोकांमुळे रागावणे योग्य नसते.

Find us hereShopdropdown button


Visit our store

A4 /404 Ganga Hamlet Soc, Vimannagar, Pune. India. 411014., Pune , Maharashtra, 411014