१ अध्याय १ ते १० अध्याय निहाय तक्ता (E Book 13)
१. मराठी ईपुस्तके : भक्ति मार्ग प्रदीप, गुरुचरित्र, श्रीपाद श्रीवल्लभ लीला वैभव
0
Details

कल्पना करा – तुम्हाला एखाद्या मंदिरातील देवतेच्या समोर उभे राहिले असताना आदेश मिळाला की अमुक अमुक नावाच्या व्यक्तीला तू या या गावी जाऊन भेट. तर प्रथम जावे किंवा नाही असा संभ्रम निर्माण होईल. कारण मंदि ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs