ADD
Go to Cart
हळदी घाटाचे युद्ध भाग १ (44) (E Book 46)
0
Product Description

जगातील समरात अशा प्रकारचे हत्ती युद्ध 'बऱ्याच मोठ्या सैन्या विरुद्ध थोडेसे' म्हणून नामांकित झाले आहे. या मोहिमेवर इतिहासकारांनी अनेक भाष्ये केली आहेत. लढाई जिंकली तरी पण हरली. असेही याचे वर्णन केले ज ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs