या सम हा - पराक्रमी बाजीरावांचा भोपाळचा फास ( E Book 59)
११. पेशवेकालीन लढाया
0
Details

•उत्तर हिदुस्तानात महाराष्ट्राची पावले कायमची रोवली गेली. •मल्हारराव होळकर, पिलाजी, बाजी भिवराव आदि सरदारांच्या भोपाळ रणांगणातील नेतृत्वाचा आणि अपरिमित वाटा होता. •चिमाजी अप्पाने वरणगाव येथे राहून र ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs