भाग ११ चार पोथ्या परिचय (E Book 11)
१. मराठी ईपुस्तके : भक्ति मार्ग प्रदीप, गुरुचरित्र, श्रीपाद श्रीवल्लभ लीला वैभव
0
Details

दत्त संप्रदायातील पहिल्या तीन महाभागांची पोथी रुपाने मांडणी गुरुचरित्र – दत्तांचा दुसरा अवतार नरसिंह सरस्वती यांच्या चरित्रावर आधारित बावन्न अध्यायांचा (काही प्रतींत ५३) व सु. सात हजार ओव्यांचा हा ग् ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs