भाग १२ अवांतर माहिती (E Book 12)
१. मराठी ईपुस्तके : भक्ति मार्ग प्रदीप, गुरुचरित्र, श्रीपाद श्रीवल्लभ लीला वैभव
0
Details

अवांतर जमवलेली माहिती पोथीतून भाषा, म्हणी, वाक् प्रचार, शब्दांचे अर्थ यांची नोंद रंजक ठरेल. मुस्लिम सत्तेचे संदर्भ, बीदरचा राजा, सायंदेवांवरील संकट, अ ९ कर्मफल सिद्धांत (तेलुगू लिपीत लिहिले होते, ” श् ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs