हवाईदलातील मजेशीर किस्से (E Book 93)
१२. मराठी : हवाईदलातील माझे दिवस - आठवणी आणि किस्से
0
Details

माझा स्वभाव जरा जादा हिशोबी. वेळेबाबत तर फारच. प्रवासाला निघताना कमीतकमी तासभर स्टेशनवर पोहोचणाऱ्यांचा मला तिटकारा आहे. वेळे आधी १० मिनिटे पोचणे मला योग्य वाटते. त्या हिशोबाने मी कार्यक्रम आखतो. त्या ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs